Úvod

MAKOVICE je Malé komunitní a vzdělávací centrum, které vzniklo z iniciativy tří žen nadšených pro komunitní život a komunitní vzdělávání.

Činnost zapsaného spolku Komunitní centrum MAKOVICE, z. s. se odvíjí od tří základních pilířů:

Rozvoj komunitního života v Ostravě-Porubě;

Podpora rodin, které vzdělávají své děti v režimu domácího (individuálního) vzdělávání nebo se na něj připravují či o něm uvažují;

Pořádání mezigeneračních setkávání.

V současné době pořádáme a pomáháme pořádat různé komunitní a kulturní akce (kytarové večery anglické večery, sousedská setkávání, swapy a pod.). Na těchto akcích dochází k neformálnímu a přátelskému setkávání sousedů všech věkových kategorií.

Makovice je místem pro všechny. Lidé k nám mohou přijít na akci jako účastníci nebo ji akci pro sebe a své sousedy sami v prostorách centra zorganizovat.


Také se aktivně zapojujeme do různých akcí v Ostravě-Porubě (Ukliďme Porubu s Makovicí, Zažít Ostravu jinak, Sdílko, Den Země, Den parku, Ostravský kompot) a pořádáme mezigenerační setkávání.

V září 2019 jsme otevřeli „Klub pro domškoláky“ vedený průvodcem, s nabídkou jednodenní až pětidenní docházky týdně. 
Zájemci nechť nás pro více informací kontaktují na tel. čísle 731 149 990.