Respektující přístup

Podstatou domácího vzdělávání je nejen předat dětem základní znalosti a dovednosti, které by získaly i ve škole, ale také myslet a jednat svobodně a zodpovědně. Toto spojení svobody a zodpovědnosti považujeme v domácím vzdělávání i v životě za stěžejní.

Aby bylo možné toto dítěti předat, je třeba, aby v rodině a komunitě, která dítě obklopuje, vládl respektující přístup. Bez něj si to neumíme představit. Respekt člověka k člověku je základem harmonických vztahů v rodině i jejím okolí. Respekt k dítěti však neznamená bezhraniční liberální výchovu, kdy si dítě může dělat, co chce. Respektující přístup znamená, že vzájemně respektujeme své potřeby a jsme schopni o nich spolu mluvit. Znamená to společné nastavení hranic tak, abychom se všichni cítili bezpečně, a zároveň aby tyto hranice zbytečně nenarušovaly naši svobodu. Inspirací nám jsou například:


Respektovani

Nevýchova