Sebeřízené (svobodné) učení

Sebeřízené neboli svobodné učení či vzdělávání není ani tak metodou, jako spíše přístupem, který je nám blízký. Věříme, že každá lidská bytost má tendenci se neustále vyvíjet a učit se. Můžeme to pozorovat na dětech – od těch nejmenších. Během prvních let života se dítě, pokud vyrůstá ve zdravém prostředí, naučí mnoho poměrně komplexních činností (např. chůze, mluvení, …), a to bez učitele, bez nucení, bez osnov i bez rámcového vzdělávacího programu. Každý pohyb, který udělá, každá činnost, která ho zaujme a které věnuje pozornost a každá hra má svůj účel a smysl, vede k rozvoji nejrůznějších oblastí mozku a způsobuje, že se dítě neustále učí a vyvíjí. Nemyslíme si, že je nutné v určitém věku dítěti začít říkat, čemu a kdy by se mělo věnovat, nebo dokonce jak by to mělo dělat, s kým, kde a jak dlouho. Naopak věříme tomu, že pokud budeme do procesu vývoje a učení zasahovat co nejméně, dítě si uchová svou vnitřní motivaci a nadšení, a i nadále bude chtít poznávat svět a učit se novým věcem – a nebude k tomu potřebovat odměny ani tresty.

V podzáložce Klub Makovičky je přiblíženo, jak tento přístup naplňujeme (nejen) ve vztahu k dětem v našem klubu.

Více inspirací o tomto přístupu můžete načerpat např. na Děti jsou taky lidi.