Klub Makovičky

Kapacita tohoto klubu je aktuálně naplněna. Zájemci se mohou zapsat do Online pořadníku. V případě uvolněného místa Vás budeme kontaktovat.

Jedná se o skupinu dětí ve věku 5-15 let v individuálním (domácím) vzdělávání s možností čtyřdenní docházky v týdnu (pondělí – čtvrtek, 8:30 – 16 hod.). Řídíme se principy respektujícího přístupu a svobodného vzdělávání.

V Makovičkách vytváříme dětem prostředí, kde mohou být samy sebou a věnovat se tomu, na co zrovna mají chuť – ať je to hra s jinými dětmi, povídání si, stavění bunkrů, kreslení, běhání nebo čtení. Žádnou činnost nepovažujeme za méně hodnotnou než jinou, a nikdy dětem neříkáme, co mají dělat. Dbáme na to, aby si děti byly vědomy svých potřeb, a uměly je komunikovat tak, aby byly spokojené. Průvodci dětem nabízí činnosti či témata, kterým se mohou věnovat, vše je však vždy zcela dobrovolné. Průvodci se v první řadě starají o duševní pohodu všech dětí i kolektivu jako celku – nebojí se s dětmi mluvit o pocitech či potřebách, jsou jim příkladem, jak lze nenásilně a s respektem komunikovat svůj názor nebo postoj, pomáhají mediovat spory mezi dětmi, podporují je v jejich zájmech, poskytují jim své vědomosti a zkušenosti (pokud o to děti mají zájem), nabízí svou pomoc a podporu, ale také laskavou náruč, pokud je to třeba. Děti jsou zapojeny do všeho, co se v klubu děje – spolu s průvodci na sněmech a ranních kruzích rozhodují o tom, jaká pravidla budou v Klubu platit, zda a jak se bude udržovat klub v čistotě a pořádku, zda a kam se pojede na výlet a podobně.

Náš klub pro Vás může být vhodnou volbou, pokud se Vám např. zdá, že:

 • tradiční školní systém není v souladu s Vaším přístupem k výchově a vzdělávání Vašich dětí;
 • při individuálním přístupu toho děti zvládnou mnohem více a mnohem rychleji (případně mají více času na zdokonalení se v tom, co jim až tak dobře nejde);
 • děti se ve škole mnohdy musí věnovat zbytečnostem namísto praktických dovednostní potřebných pro běžný život v moderní společnosti (např. schopnost komunikace, orientace v internetových zdrojích, schopnost řešení sporů, vyhledávání relevantních informací, atd.);
 • věříte, že dítě s vyhraněným zájmem by mělo mít možnost a prostor se mu věnovat a dále prohlubovat své dovednosti a znalosti;
 • máte dítě, kterému se do školy nechce, protože má obavy z velkého kolektivu;
 • věříte ve svobodu.

My věříme, že:

 • děti se učí neustále, při každé činnosti, kterou provádějí, včetně hry;
 • děti se rády učí novým věcem v případě, že jim daná nová dovednost (schopnost znalost) dává smysl a považují ji za důležitou a prospěšnou;
 • děti jsou schopny samy si určit, co a kdy se chtějí naučit.

Nabízíme:

 • profesionálního průvodce vzděláváním;
 • malou, věkově smíšenou skupinku dětí (max. 10 děti od 5 do cca 10 let);
 • individuální přístup;
 • rozvoj všech stránek dětské osobnosti;
 • častý pobyt venku (v přírodě i ve městě);
 • rozvoj samostatnosti;
 • doporučení škol v MS kraji vhodných pro zapsání dítěte k domácímu (individuálnímu) vzdělávání;
 • podporu při přípravě na přezkušování;
 • možnost čtyřdenní docházky (pondělí – čtvrtek, 8:30 – 16 hod.);
 • společnost stejně smýšlejících rodin, vzájemnou podporu i povzbuzení.

Vzdělávání v Klubu Makovičky nesupluje školní vyučování, zodpovědnost za vzdělání dětí nesou jejich zákonní zástupci. Aktivity ve skupině jsou však podnětné a rozvíjejí děti po stránce intelektové, sociální i emocionální.

Ceník

Ceny jsou nastaveny tak nízko, jak to jen vzhledem k udržitelnosti projektu a zachování nízkého počtu dětí ve skupině možné.

Pro bližší informace volejte na tel. č. 731 149 990.

Stravování:

Možnost objednat stravu včetně dovozu do klubu od spřátelené organizace.

Možnost vlastní stravy dle specifických nároků či zvyků rodiny (možnost ohřát jídlo v prostorách klubu).

Možnost komunitního stravování (dle zájmu dalších rodičů).

Naši průvodci:

Markéta Kocurková

Svět není černobílý a podle toho se řídím. Jsem optimista a ráda objevuji věci z různých úhlů a pohledů, snažím se lidem naslouchat a jsem otevřená jakékoli diskusi. Díky tomu jsem se dostala k práci s dětmi. Od nich se dospělí naučí a připomenou si mnoho věcí, na které od svého dětství zapomněli. Nejupřímnější jsou dětské emoce, díky kterým si uvědomuji, co je v životě opravdu důležité a na čem lpíme často zbytečně. Ráda objevuji, co je momentálně v popředí jejich zájmu, nechávám se poučit o výjimečnosti různých známých osobností, o trendech v oblasti moderních technologií a o čemkoli, co jde často mimo chápání nás dospělých.

Vystudovala jsem učitelství tělesné výchovy, výchovy ke zdraví a angličtiny. Mám ráda aktivní trávení volného času, zejména formou přirozeného pohybu než organizované činnosti, ale občas si ráda zahraji s přáteli různé míčové sporty, či si zajdu zaplavat.  Během rodičovské dovolené se ovšem mé zájmy smrskly na procházky Ostravou a blízkého okolí, ideálně s dobrou kávičkou v ruce. Po náročném dni se ráda odměním kvalitním filmem, ovšem občas se neubráním mé největší neřesti, kterou je sledování katastrofických či žraločích filmů.

Bláža Kubátková

Poruba. Porubané. Komunitní život. Pozitivní vztahy s lidmi. Aktivní a tvůrčí vztah k místu, kde žiju. Také tak mohu popsat svůj život.

Jako dítě jsem si hrála na „průlizkách a klepačích“ porubských dvorů, lezla po stromech a metala kotrmelce do hromad posekané trávy. Chodila jsem tu do jeslí, školky, školy, na „gympl“ i do „turisťáku“. Poruba byla vždy svébytnou čtvrtí, která mě svou atmosférou spoluutvářela. Mé děti zde také vyrůstají od narození a já doufám, že jim jdu v komunitním životě alespoň trochu příkladem. Zastávám totiž názor, že pokud chceme, aby naše město nebylo jen noclehárnou, musíme do něj vnášet život i my sami.

A naše děti a jejich výchova k odpovědnosti je, myslím, velký vklad do budoucnosti dalšího života Poruby. Jsem tedy nesmírně ráda, že můžu sledovat a být u toho, jak se v Makovici přirozeně učí světu kolem děti z Klubu domškoláků.  Je krásné sledovat, jak přirozeně nasávají informace, vyvozují a formulují z nich vlastní úsudky a chtějí se aktivně podílet na fungování klubu. To mi dává velikou naději, že ani další generace nezůstane jen pasivním konzumentem.

Poruba jako společenství si zaslouží trochu mé námahy. O to lépe ji pak můžu využít jako zdroj své radosti.

Pavel Konečný

Nejlépe se cítím v příjemné společnosti, mám rád dobré jídlo a pití, přírodu a cestování. Baví mě setkávání s milými lidmi, kteří mají společné zájmy, se kterými je legrace a jsou stejně naladěni. Někoho možná překvapí, že i když bych se měl nejvíce vyznat v geologii, kterou jsem vystudoval a většinu svého života se jí i věnoval, zajímám se o plazy a obojživelníky a v přírodě chodím rád bosý. Můj pohled na život nedávno výrazně ovlivnila slova malého chlapce: „Když to nejde po dobrém… tak to nejde vůbec!“ Všechny školy jsem absolvoval v „klasickém“ systému státního vzdělávání a navíc pocházím z učitelské rodiny. Skutečnost, že spoustu věcí „musím“, na mne působila dojmem, že co nezvládnu po dobrém, půjde zkrátka po zlém. Proto představa, že by se děti vzdělávaly samy a mohly dělat jen to, co je baví, byla pro mne donedávna naprostou utopií… A teď už není. 🙂
Přeji si, abychom s dětmi v Klubu Makovičky prožili spoustu zajímavých setkání a aby nám naplňování našich záměrů a přání šla hezky od ruky. Jak jinak, než po dobrém.

Pavel Skalný

Jmenuji se Pavel, mnozí mne ale spíše znáte pod přezdívkou Paskal. Jsem nadšený jachtař, vodák, občasný hráč na kytaru a dlouholetý vedoucí skautského oddílu. Pocházím z Poruby, kde s výjimkou dvou zahraničních pobytů celý život působím. Mám dvě úžasné dětičky a skvělou ženu, která víceméně podporuje většinu mých ztřeštěných projektů. Profesně působím jako pedagog na VŠB, čím dál víc mne ale láká vzdělávání dětí. Mám rád dobré jídlo a pití, rád si vychutnám poctivý Burger a nebo panák Laphroaig. Ke svému štěstí potřebuji velkou dávku svobody a naopak bytostně nesnáším cokoli odvozené od slova úřad.

Máte zájem?

Zaujala vás naše nabídka? Přijďte se s námi seznámit – rádi zodpovíme vaše další otázky, ať už o fungování komunitního centra, principu komunitního vzdělávání, respektujícím přístupu či svobodě ve vzdělávání.

Je možné zúčastnit se také zcela nezávazně některé z našich akcí, případně se zúčastnit dopoledního programu s průvodcem, po předchozí domluvě (více informací o chystaných událostech najdete na naší facebookové stránce).

Záleží nám na tom, abychom se s každým novým zájemcem osobně poznali, zjistili, co od komunitního vzdělávání očekává a čeho se třeba obává. Také pro děti bude přechod do nového prostředí snazší, když se s ním budou moci předem dobře seznámit, navíc v doprovodu těch, kterým důvěřují nejvíce – tedy vás, rodičů.