Nezařazené

Úvodní informace

MAKOVICE je Malé Komunitní a Vzdělávací Centrum, které vzniklo z iniciativy tří žen nadšených pro komunitní život a komunitní vzdělávání. Činnost zapsaného spolku Komunitní centrum MAKOVICE, z. s. se odvíjí od tří základních pilířů: Rozvoj komunitního života v Ostravě-Porubě: pořádáme pravidelné i jednorázové akce vhodné pro děti, dospělé i celé rodiny; Podpora rodin, které vzdělávají své děti […]

Continue Reading...

Nezařazené

Vítejte na stránkách MAKOVICE

Naše komunitní centrum vytváří prostor a možnosti pro zaktivizování obyvatel i celých rodin. Je místem, kde se lidé mohou setkávat formálně i neformálně, místem, kde mohou být součástí celku a zároveň být přijímáni ve své jedinečnosti. Každý se může podílet na aktivitách pro svou komunitu dle svých možností a preferencí. Máme upřímnou radost z toho, že […]

Continue Reading...