Nezařazené

Vítejte na stránkách MAKOVICE

16. 6. 2019

Naše komunitní centrum vytváří prostor a možnosti pro zaktivizování obyvatel i celých rodin. Je místem, kde se lidé mohou setkávat formálně i neformálně, místem, kde se mohou cítit být součástí celku a zároveň přijímáni ve své jedinečnosti. Každý zde má možnost podílet se dle svých možností na aktivitách pro svou komunitu.

Spolek podporuje aktivní zapojení obyvatel do veřejného života, vzájemné sbližování celých generací a rozvíjí neformální dobrovolnictví. Posiluje vztah obyvatel k místu, ve kterém žijí, a potažmo také směřuje k zvyšování kvality života.

Děkujeme všem, kteří se na fungování komunitního centra podílejí a bez kterých by MAKOVICE nebyla tím, čím je.