Projektové vyučování

Projektové vyučování je alternativou k tradiční výuce,
kdy se děti věnují v jednotlivých hodinách odděleně různým tématům, přičemž jednotlivé hodiny na sebe obsahově ani tematicky nenavazují. Děti tak získávají útržkovité informace, často nejsou schopny je propojit do smysluplných celků a celá výuka je tak zcela odtržena od reálného života, kdy je velmi často nutné uvažovat komplexně a jednotlivé informace propojovat, vzájemně konfrontovat a porovnávat.

Projektová výuka probíhá jiným způsobem.
V určitém časovém období (zpravidla měsíc) se děti věnují určitému tématu a nahlíží jej z různých stran a úhlů. Díky tomu získají přehled o vzájemných souvislostech i praktické dovednosti a celá výuka je více propojená s realitou. Projekty také podporují samostatnost dětí a jejich schopnost vyhledávat, zpracovávat a ověřovat informace. Tím, že děti na projektu pracují společně, se učí také spolupráci, respektu k názoru druhých a vzájemně oceňovat své odlišnosti. Jednotlivá témata je navíc možné přizpůsobit aktuální společenské situaci, dění v okolí či obecně zájmu dítěte. Součástí projektového vyučování je také setkávání se s odborníky z různých oblastí, praktické pokusy, návštěvy různých míst, která se vážou k tématu (hrady a zámky, muzea, přírodní úkazy, ale také třeba úřady či soudy).

Zadání projektu může vypadat třeba takto:
Harry Potter přijede do ČR na pětidenní dovolenou. Seznamte jej s naší krásnou a kouzelnou zemí – především s místem, ve kterém žijete. Připravte pro něj zajímavý program na celých pět dní jeho pobytu u nás. (Projektová výuka – odkaz). Děti by se díky tomuto projektu smysluplně věnovaly: historii, zeměpisu, přírodopisu, procvičovaly by psaní, praktické dovednosti, jako např. vyhledání ubytování, vlakového spojení do různých míst a podobně, dále angličtině (Harry Potterovi je třeba přetlumočit informace do angličtiny), výtvarné výchově, hudební výchově a spoustě dalších věcí, které je možné v tématu využít. Zároveň by vše bylo smysluplné, pro děti lépe zapamatovatelné, a v budoucnu lépe využitelné.