Makovice pořádá pravidelná setkávání rodičů s dětmi v režimu domácího vzdělávání a těch, kteří o něm uvažují nebo se na něj připravují.

Obsah jednotlivých setkávání bude uveřejňován pravidelně na FB stránkách Makovice a bude přizpůsobován zájmům dětí a přáním komunity.

Nejedná se pouze o projektovou výuku, ale také o pořádání různých exkurzí a výletů, kterých se může zúčastnit úplně kdokoliv.

Kdy?
Pravidelně v pondělky, zpravidla od 9 do 12 hod.
Nepravidelně i v jiné dny ☺
Jednotlivé události můžete sledovat na našich facebookových stránkách.

Kde?
U oblouku 501/5
Ostrava Poruba

Občas bývá program venku či na jiných místech.