Našimi členy jsou osoby od 18ti let. Jsou jimi rodiče, lidé bezdětní i senioři. Naše komunita je pestrá a stále se rozrůstá. Aktuálně máme okolo 20 členů, kteří přichází s různorodými nápady a podněty a svou aktivitou fungování spolku neustále rozšiřují.

Jednotliví členové aktuálně plánují např. organizování anglických večerů či environmentálního kroužku pro děti. Podrobnosti o členech a jejich aktivitách zde budeme postupně uveřejňovat.