MAKOVICE je Malé Komunitní a Vzdělávací Centrum, které vzniklo z iniciativy tří žen nadšených pro komunitní život a komunitní vzdělávání.

Činnost zapsaného spolku Komunitní centrum MAKOVICE, z. s. se odvíjí od tří základních pilířů:

  1. Rozvoj komunitního života v Ostravě-Porubě
  2. Podpora rodin, které vzdělávají své děti v režimu domácího (individuálního) vzdělávání nebo se na něj připravují či o něm uvažují
  3. Pořádání mezigeneračních setkávání

V současné době pořádáme pravidelná setkávání rodičů s dětmi v domácím vzdělávání a rodičů, kteří o tomto způsobu vzdělávání uvažují.
Také se aktivně zapojujeme do různých akcí v Ostravě-Porubě (Ukliďme Porubu s Makovicí, Zažít Ostravu jinak, Sdílko, Den Země, Den parku, Ostravský kompot) a pořádáme mezigenerační setkávání.

Od září 2019 plánujeme otevřít "Klub pro domškoláky" vedený průvodcem, s nabídkou jednodenní až pětidenní docházky týdně.
Zájemci nechť nás pro více informací kontaktují na tel. čísle 731 149 990.